E-poe üldtingimused

Kehtiv alates 01.05.2014

Üldtingimused
Käesolevad tingimused kehtivad Spordibaas OÜ e-poest tellitud kaupade ostu-müügilepingule (edaspidi „Leping”), mis sõlmitakse  Spordibaas OÜ (edaspidi „Müüja“) ja kaupa telliva isiku (edaspidi „Ostja”) vahel käesolevate tingimuste kehtivuse ajal.

 

 

Lepingu jõustumine
Ostja tellimus loetakse üldjuhul pakkumuseks võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses ning sõlmitakse tellitud kauba ostu-müügi leping. Müüja ei pea oma nõustumisest tellimusega Ostjale eraldi teatama. Ostu sooritamise ning makse tasumisega kinnitab Ostja, et on tutvunud tellimistingimustega.

 

 

Hinnad ja tasumine
E-poe toodete hinnad on märgitud eurodes ja sisaldavad kehtivat käibemaksu. Toodete eest on võimalik tasuda SEB , Swedbank, Nordea, Danskebank, Krediidipank ja LHVpanga  internetipanga vahendusel läbi Maksekeskuse.  Ka on võimalik tasuda tellimuskinnituse- arve alusel, mis saadetakse Ostja  e-postile peale ostukorvist vastava valiku teostamist. Juhime tähelepanu, et kaup broneeritakse alles peale makse laekumist.

 

 

Pretensioonide esitamine
Puudusega kauba puhul on Ostjal õigus esitada Müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja probleemi lahendamata jätta.

Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kaupadele, mille puudused tulenevad kauba väärast kasutamisest või normaalsest kulumisest.
Kaebuste ning pretensioonide korral palume Ostjal saata vastavasisuline kiri aadressile info@spordibaas.ee või Spordibaas OÜ, Turu plats 5/7, Tallinn, 11611. Kaebused vaadatakse läbi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 tööpäeva jooksul.

Puudusega kauba korral on Ostjal õigus:
  1) nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.
  2) nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:
     - müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada;
     - parandamine ebaõnnestub;
     - müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud;
     - kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

 

 

Lepingust taganemine ja kauba tagastamine
Ostjal on õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud Ostja isiklikke vajadusi arvestades või Ostja esitatud tingimuste kohaselt. Tagastada ei saa ka audio- ja videosalvestisi (videod, CD-d jne) või arvutitarkvara, mille ümbris on avatud. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab Ostja tagastama kogu komplekti.
Lepingust taganemise korral  tuleb saata vastavasisuline avaldus aadressile info@spordibaas.ee või Spordibaas OÜ, Turu plats 5/7, Tallinn, 11611. Avaldus peab sisaldama alljärgmist infot: tagastatav kaup, tellimuse number ning arveldusarve number, kuhu raha tagasi kanda. Kauba eest tasutud summa (välja arvatud kauba kohaletoimetamise kulu) tagastatakse Ostja arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani.
Kui pärast kauba tagastamist Müüja poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena on selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on halvenenud, tuleb Ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul arvates kauba tagastamisest. Ostja on kohustatud kauba väärtuse hüvitama juhul kui kaup on Ostja poolt ümber töötatud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms juhtudel.

 

 

Müüja õigused
Müüjal on õigus tellimusest taganeda, kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida kauba  laost otsa saamise tõttu. Sellisel juhul makstakse Ostjale raha tagasi. Soovi korral on võimalik kaup asendada mõne muu tootega või oodata uue kauba saabumist.
Toodete juures olevad tootepildid võivad olla illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikust tootest. Küsimuste korral palun kontakteeruge meie klienditeenindusega e-posti aadressil  info@spordibaas.ee
Kaupade hinnad, tooteinfo ja kaupade saadavuse info võivad muutuda ette teatamiseta.

 

 

Privaatsus
Ostja isikuandmed, mis on sisestatud ostude sooritamiseks, on konfidentsiaalne info ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel, samuti kauba edastamiseks seotud osapooltele nagu kullerfirma ja pangad.
Müüjal on õigus kasutada Ostja e-maili aadressi ka oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks.
Kaupade eest tasumiseks kasutatavate pangalinkide turvalisuse tagab krüpteeritud andmesidekanal, mille käigus puudub kolmandatel isikutel isikuandmetele ja pangarekvisiitidele ligipääs.

 

 

Vastutus ja vääramatu jõud
Spordibaas OÜ vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Spordibaas OÜ ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida  Spordibaas OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Spordibaas OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha.

 

 

Lisainfo
Lisainfo saamiseks saatke palun kiri aadressile info@spordibaas.ee